Ospea při SLL Janské Lázně


Vítejte na stránkáchLogo_modrá

 

Oblastní organizace OSPEA Janské Lázně

 

při Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p.


 

 

 

Předseda:  Jan Jáci,  tel.: 603 475 829; mail: jan.jaci@seznam.cz 


battens-3

Aktualityinfo-803717__180

 

 

 

 

 


battens-3

Zprávy ke Kolektivnímu vyjednání 

 

Kolektivní jednání v SLL Janské Lázně, s.p. bylo mayor-917149__18020.4.2017 ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy.

Janské Lázně Odborové organizace působící v SLL Janské Lázně (OSPEA a ZO OSZaSP ČR) podepsaly dne 20.4.2017 novou Kolektivní smlouvu od 1.5.2017 do 31.12.2018. 

Mzdový předpis se stane součástí KS od 1.1.2018.

 

 

pin-29540__180

 

 money-215006__180

8. kolo kolektivní­ho vyjednávání 20.4.2017

 • snad se blíží konec kolektivního vyjednávání. Některé dohodnuté body návrhu KS zpochybnil nově jmenovaný ředitel ing. Rampouch, vzal si čas na jejich podrobně prostudování.
 • Strana OO podmíněně ustoupila z úpravy mzdových tarifů do konce roku, pokud se shodneme na zavedení 3 denního zdravotního volna, jako je to i u státních úředníků. Současně strana OO zvažuje vyslovit nesouhlas s oznamováním kontrol předem v oblasti BOZP a naopak neprojednané případy porušení bezp. práce hlásit SIBP.

 


7. kolo Kolektivního vyjednávání 7.4.2017

 • pokračování přeloženého jednání o Mzdovém předpisu, jako přílohy kolektivní smlouvy na žádost nového ředitele SLL Ing. Jiřího Rampoucha bude 7.dubna.
 • dojednání přesunu některých profesí do vyšší tarifní skupiny v souladu se Zákoníkem práce,. Odb. org. trvají na rozdělení základní mzdy a výše pohyblivé složky.
 • dokončení jednání o zavedení 3 dnů (= směn) Sick days (placené volno kvůli zdravotní indispozici, bez povinnosti předkládat neschopenku).
 • úprava výše příspěvku zaměstnavatele na dopravu.
 • a další


6. kolo Kolektivního vyjednávání 20.3.2017

 • zahájení jednání o Mzdovém předpisu, jako příloze kolektivní smlouvy. Odborovým organizacím se podařilo vysvětlit straně zaměstnavatele výhodnost pro obé strany mít Mzd. předpis, jako přílohu.
 • projednání narovnání systému odměňováni ve smyslu základní mzdy + výše pohyblivé složky. Odbor. org. navrhly pohyblivou složku 20% také u I. Skupiny zaměstnanců, obdobně jako u ostatních skupin. Zaměstnavatel má jiný názor a tak odbory dají nový protinávrh.
 • dokončení jednání o zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění za předpokladu příspěvku 100 Kč zaměstnancem srážkou ze mzdy od 1.7.2017
 • dokončení jednání o zavedení 3 dnů (= směn) Sick days (placené volno kvůli zdravotní indispozici, bez povinnosti předkládat neschopenku).
 • úprava výše příspěvku zaměstnavatele na dopravu.
 • projednání návrhu SLL na zvýšení mezd o 5% od 1.4.2017 !!!
 • a další


5. kolo Kolektivního vyjednávání bude 28.2.-1.3.2017

 • jednání je vedeno snahou docílit shody
 • zaměstnavatel zpracoval ekonomické rozvahy k jednotlivým návrhům
 • pro další jednání zaměstnavatel zpracuje rozvahu předpokládaných mzdových nákladů v jednotlivých mzdových skupinách včetně počtu zaměstnanců, kteří do jednotlivých skupin patří – OO navrhují provést pro srovnání kalkulaci současného stavu oproti návrhu OO.

 


 

Kolektivní vyjednávání probíhá o dojednání nové KS  tématům:

 1. návrhu nové Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu
 2. nárůstu mezd v roce 2017
 3. srovnání mzdových tarifů nad min. mzdu
 4. zvýšení některých příplatků
 5. zavedení placeného zdravotního volna – 5 dnů v roce
 6. zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravu z 10 na 20 Kč
 7. zvýšení příspěvku na dopravu
 8. zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
 9. a další


 

money-660241__180

 

 

 

 

© 2016 Ospea - odborový svaz Frontier Theme