Zápis ze schůze OSPEA ze dne 8.3.2017

Zápis ze schůze OSPEA ze dne 8. 3. 2017

Přítomni: Feigel V., Parma P., Obešlo D., Jáci J., Gilík M., Dvořák M., Smejkal S., Kučera T., Ježek Z., Bürgerová P., Roubíček P., Košťál D., Hradský J., Wagnerová A., Matucha B., Mařík V., Sommer J., Majerčík A., Norman D., Kasl J., Flégl K.

Omluveni: Satora R., Růžička A., Voženílek R.

 1. Apartmány OSPEA. Koreff – poslána dvouměsíční výpověď, apartmán končí 30.4.2017, bude nahrazen jiným apartmánem ve stejné lokalitě, apartmán č. 312 Švýcarský dvůr – pokračuje, apartmán Car club – pokračuje – celá schůze
 2. Usnesení č. 03-03-17 na pronájem dalšího apartmánu v lokalitě Švýcarský dvůr (Apartmán č. 312/B) od května 2017 za stejnou cenu, jako ostatní apartmány – přijato.
 3. Usnesení č. 02-03-17 na sponzorský dar na organizaci mezinárodního bowlingového turnaje – schváleno
 4. Plán kulturních akcí – 2x rožnění prasete, 2x opékání kýt, zájezd na Orlí hnízdo, pořádání Dětského dne, pořádání Mikulášské besídky, turnaj v ping pongu, turnaj v bowlingu pro členy – Feigel, Roubíček
 5. Informace z Kolektivního vyjednávání ze SLL Janské lázně – Olejár, Jáci, Feigel
 6. Žádost o příspěvek jedenácti členů z ÚDDP na každoroční závod motokár, možnost příspěvku na jeden voucher (max. 300 Kč na jeden) pro 11 členů z ÚDDP, proběhlo hlasování, odsouhlaseno – Ježek, Feigel, Obešlo
 7. Nákup „plavenek“ pro členy, nezajištěno, nebude se pořizovat – Bürgerová
 8. Poděkování Zdeňka Ježka předsedovi Feigelovi a dalším členům OSPEA za pomoc a podporu při řešení jeho mimořádné události
 9. Diskuze o problematice školení řidičů tramvají 1/2017 – inverze, vyřešeno při jednání s JPT (Feigel, Parma), problematické školení při prodlužování štítků, školení probíhá v rozporu s předpisy, bude řešeno s vedením JPT (Feigel) – Ježek, Feigel, Parma, Sommer
 10. Informace z Kolektivního vyjednávání v Arriva City – Obešlo, Feigel, Dvořák
 11. Diskuze o zamýšlené výměně členských průkazů za ID karty – Obešlo, Parma, Feigel, Smejkal, Dvořák, Kučera
 12. Nové benefity pro členy OSPEA, viz. nástěnky – Obešlo
 13. Nastavení pravidel pro činnost Kontrolní a revizní komise – Obešlo, Smejkal, Dvořák, Feigel
 14. Novelizace Finančního řádu OSPEA, na dubnové schůzi se bude diskutovat návrh – Feigel, Dvořák
 15. Informace o náboru samoplátců – Feigel
 16. Usnesení 01-03-17 na věnování majáku p. Mendlovi – schváleno
 17. Informace o pojištění v pracovní neschopnosti – Parma, Feigel, Voženílek v.z. Obešlo
 18. Informace o jednání s úklidovou firmou pro zlepšení hygienické situace na konečných BUS a TRAM – p. Dvořák
 19. Nastavení způsobu řešení převodu čísel v síti Vodafone, bude se řešit po návratu p. Voženílka z dovolené – Voženílek v.z. Obešlo, Feigel
 20. Navržení úpravy a změny nastavení Facebookových stránek OSPEA – Obešlo, Feigel
 21. Informace k pořádání Dětského dne – Obešlo, Feigel

zapsal: Martin Dvořák

schválil: Vratislav Feigel v.r.

Updated: 10. 3. 2017 — 17:52
© 2016 Ospea - odborový svaz Frontier Theme