OSPEA

odborový svaz

„OSPEA den pro rodiče s dětmi 2017“ je úspěšně za námi!

V sobotu 4.6.2017 uspořádala OSPEA ve spolupráci s FC Slavoj Vyšehrad další „OSPEA den pro rodiče s dětmi“.
Dle reakcí na místě i vyřčených pocitů drtivé většiny všech zainteresovaných musíme neskromně prohlásit, že celá akce byla jednoznačný úspěch OSPEA. Menší komplikaci nám připravilo počasí, ale i to jsme nakonec zvládli 🙂
Získali jsme mnoho nových zkušeností pro pořádání dalších podobných akcí do budoucna a těšíme se na další překvapení, která již nyní pro Vás do dalších let chystáme.
 
Sluší se také poděkovat…
 
Velký dík patří zaměstnancům společnosti Starbucks, kteří nezištně poskytli osobní pomoc s organizací celého dne. Děkujeme Policii ČR, Městské policii Praha a Hasičům Praha za jejich účast a prezentaci. Dále děkujeme společnosti ŠaSch, která uhradila pronájem velkého skákacího hradu a dalšímu sponzorovi za účast skupiny historického šermu na celý den. Děkujeme společnostem Modrá pyramida za oblíbenou atrakci „Moucha“ a České pojišťovně za jejich stánek s kolem štěstí. Děkujeme Svijanskému pivovaru za bezplatné zapůjčení stánku a výčepního zařízení.
Speciální poděkování patří členu OSPEA, panu Dobroslavu Košťálovi, za jeho mimořádné nasazení při organizaci celého dne. Dále děkujeme pánům Romanovi Voženílkovi, Jirkovi Hladíkovi, Edovi Dvorskému a vlastně i celému zbytku realizačního týmu OSPEA.
 
Nakonec děkujeme Vám všem, kteří jste na naší akci přišli a tím naše konání podpořili.

dav

Updated: 16. 7. 2017 — 18:18
© 2016 - 2023 OSPEA - odborový svaz | GDPR Frontier Theme