Volby do dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

jistě stojí za povšimnutí, že ve dnech měsíce listopadu půjdeme k urnám volit zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Dopravního podniku.

 

Tento krok je velmi zodpovědný a důležitý, nejen pro budoucnost našeho podniku, ale zároveň i pro vás, jako jednotlivce.

 

Ve funkci předsedy odborové organizace jsem se vždy snažil stát na Vaší straně, se snahou podpořit a co nejvíce pomoci.

 

Ze současné pozice člena dozorčí rady jsem si ověřil, že má pomoc je takto účinnější a snadněji lze hájit vaše zájmy.

 

Proto si Vás touto cestou dovoluji požádat o váš důležitý hlas, v blížících se volbách do

dozorčí rady.

 

I když věnujete svůj hlas jinému kandidátovi, přeji Vám šťastnou volbu, která bude přínosem pro Dopravní podnik a jeho zaměstnance.

 

S úctou

Vratislav Feigel
předseda OSPEA
člen dozorčí rady DP

 

 

Updated: 3.12.2018 — 22:02
© 2016 Ospea - odborový svaz Frontier Theme