Prohlášení předsedy OSPEA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem ke spekulativním jednáním a výrokům, jsem se rozhodl oficiálně
vyhlásit kandidaturu na pozici předsedy OSPEA.
Do konce týdne bude podána i písemně, věřím, že tímto krokem předejdu
dalším spekulacím, že chci končit a hledám si nové pracovní místo. Také
věřím, že tímto krokem, se vrátíme k práci, která je pro naše členy a měla
by být našim hlavním cílem.

Vratislav Feigel

Updated: 22. 9. 2021 — 20:03
© 2016 Ospea - odborový svaz Frontier Theme