OSPEA

odborový svaz

Pokyny pro zaměstnance při nákupu motorové nafty

1.      Vjezd do areálu DP a.s. bude umožněn hlavní vjezdovou vrátnicí po předložení osobní identifikační karty zaměstnance, na jejímž základě bude vydána vjezdová karta. Bez identifikace zaměstnance nebude v žádném případě umožněn vjezd soukromého vozidla do prostor areálu DP a.s. Vjezdová karta musí být uložena při vjezdu viditelně na palubní desce vozidla.

2.      Soukromá vozidla se mohou pohybovat v areálu provozovny po dobu nezbytně nutnou pro natankování motorové nafty, nejdéle však 20 min.

3.      Po ukončení čerpání vozidlo neprodleně odjíždí zpět na hlavní vjezdovou vrátnici, kde odevzdá kartu a na požádání ostrahy umožní prohlídku vozidla.

4.      Pohyb soukromých vozidel je povolen pouze v prostoru mezi hlavní vjezdovou vrátnicí a čerpací stanicí. Jakékoli odklonění z vymezené trasy je nepřípustné.

5.      Čerpání pohonných hmot do kanystrů je povoleno za těchto podmínek:

  1. Zaměstnanec je povinen nahlásit čerpání do kanystrů ostraze při vjezdu do areálu.
  2. Následně bude provedena kontrola kanystrů a jejich označení identifikační páskou
  3. Po ukončení čerpání a odevzdání vjezdové karty zaměstnanec umožní opětovnou kontrolu kanystrů a změnu jejich označení při výjezdu z areálu.
  4. Nákup motorové nafty do kanystrů je možný pouze do celkového množství  20 litrů

6.      Při nedodržení výše uvedených podmínek provozovatel může přistoupit k zamezení umožnění prodeje pro daného zaměstnance.

Updated: 3. 5. 2022 — 21:58
© 2016 - 2023 OSPEA - odborový svaz | GDPR Frontier Theme