OSPEA

odborový svaz

POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,

připravili jsme pro Vás novou nabídku pojištění. Většina z nás ovládáme dopravní prostředky a potřebujeme sebe i rodinu ochránit v případě, že dojde při dopravní nehodě ke zranění a tím i výpadku části příjmů.

Proto od 1. 1. 2020 spouštíme pojištění dopravní nehody za cenu 120,- Kč/ měsíc. V předchozím letáku jsme již uvedli, co vše lze tímto pojištěním získat. U tohoto pojištění nejsou výluky, není žádné zkoumání zdravotního stavu ani výše Vašich příjmů.

Pojištění se vztahuje na dopravní nehodu:

  • za smrt následkem úrazu 2.000.000 Kč
  • za trvalé následky (hodnocené od 10 %) od 1.000.000 Kč – možnou progresí až 8.000.000 Kč
  • tělesné poškození způsobené úrazem procentní podíl až do výše 135.000 Kč
  • za pobyt v nemocnici za každý den 3.000 Kč
  • invalidita III. Stupně 2.000.000 Kč

Pokud máte zájem vstoupit do pojištění, je nutné vyplnit DOHODU o přistoupení k pojištění nejpozději k 5. dni předchozího měsíce a uhradit splátku 120 Kč do 15. dne předchozího měsíce. Čili k pojištění od 1. 1. 2020 musíte zaslat či doručit dohody do 5. 12. 2019 do kanceláře OSPEA nebo na mail: sladkova@ospea.cz

ZÁROVEŇ do 15.12.2019 uhradit na účet ospea 107 – 2653980287/0100 částku 120 Kč. VARIABILNÍ  SYMBOL: rodné číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL: 77777

Věříme, že s novou službou budete spokojeni.

                                                                               VAŠE OSPEA

Updated: 4. 8. 2023 — 14:14
© 2016 - 2023 OSPEA - odborový svaz | GDPR Frontier Theme