OSPEA

odborový svaz

Ospea při SLL Janské Lázně


Vítejte na stránkáchLogo_modrá

 

Oblastní organizace OSPEA Janské Lázně

při Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p.

 

E-mail:  ospea@janskelazne.com;

 


 

 

Předseda:  Jan Jáci,

tel.:

mail:  ospea@janskelazne.com

 

 

 

 

Místopředseda:  Tomáš Roubal Ing.,

tel.: 602 455 863;

mail: tomasms@seznam.cz

 

 


Informace o zastupování předsedy:

Roubal Tomáš zastupuje Obl. org. Ospea v SLL Janské Lázně

 


battens-3

Aktualityinfo-803717__180

 

 

battens-3


battens-3

Pověření zastupování OSPEA – odb. svaz

v SLL Janské Lázně

 

 1. Pověření Ospea k jednání a zastupování v SLL Janské Lázně – 30.5.2018

 


battens-3

 

Dokumenty z Kolektivního vyjednávání – září 2018

 

17.10.2018

 

19.9.2018 

 


 

Dokumenty z Kolektivního vyjednávání – červen 2018

 1. Dodatek č.3 ke KS ze dne 29.6.2018

 2. Dodatek č.2 ke KS ze dne 30.5.2018

 3. Mzdový předpis SLL Janské Lázně – příloha KS / platný od 1.1.2018

  • Rozdělení pracovních pozic do skupin mezd 2018  – jen na vyžádání na mail ospea.sll@seznam.cz
 4. Kolektivní smlouva SLL Janské Lázně, s.p.  (od 1.5.2017)

 

 


battens-3

 

Informace z jednání OO s vedením SLL

 

1. Zápis z KV o dodatku KS a Mzd. předpisu – 30.5.2018

2. Zápis k provozním problémům v SLL – 30.5.2018

3. Zápis o rozdělení PP

4. Zápis z projednání organiz. změn v SLL – 17.10.2018

 

 


battens-3


Mzdový předpis v SLL jako příloha KS od 1.1.2018

Janské Lázně – prosinec 2017 I Odborové organizace podaly návrh na zařazení Mzdového předpisu jako přílohy) platné KS. Po dvouměsíčním jednání došlo ke shodě mezi OO a zaměstnavatelem a Mzdový předpis je od 1.1.2018 součástí KS.

Znamená to, že o úpravách mezd (mimo smluvní mzdy) se bude vždy rozhodovat v kolektivním vyjednávání, nikoliv jen rozhodnutím ředitele podniku, jak to bývalo v minulosti !!!

 

Mzdový předpis SLL Janské Lázně – Příloha č.1 – platný od 1.1.2018

 

 


Kolektivní jednání v SLL Janské Lázně, s.p. bylo 20.4.2017 ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy.

 

Janské LázněOdborové organizace působící v SLL Janské Lázně (OSPEA a ZO OSZaSP ČR) podepsaly dne 20.4.2017 novou Kolektivní smlouvu od 1.5.2017 do 31.12.2018. 

Mzdový předpis se stane součástí KS od 1.1.2018.

 

pin-29540__180

 


money-215006__180

8. kolo kolektivní­ho vyjednávání 20.4.2017

 • snad se blíží konec kolektivního vyjednávání. Některé dohodnuté body návrhu KS zpochybnil nově jmenovaný ředitel ing. Rampouch, vzal si čas na jejich podrobně prostudování.
 • Strana OO podmíněně ustoupila z úpravy mzdových tarifů do konce roku, pokud se shodneme na zavedení 3 denního zdravotního volna, jako je to i u státních úředníků. Současně strana OO zvažuje vyslovit nesouhlas s oznamováním kontrol předem v oblasti BOZP a naopak neprojednané případy porušení bezp. práce hlásit SIBP.

 


7. kolo Kolektivního vyjednávání 7.4.2017

 • pokračování přeloženého jednání o Mzdovém předpisu, jako přílohy kolektivní smlouvy na žádost nového ředitele SLL Ing. Jiřího Rampoucha bude 7.dubna.
 • dojednání přesunu některých profesí do vyšší tarifní skupiny v souladu se Zákoníkem práce,. Odb. org. trvají na rozdělení základní mzdy a výše pohyblivé složky.
 • dokončení jednání o zavedení 3 dnů (= směn) Sick days (placené volno kvůli zdravotní indispozici, bez povinnosti předkládat neschopenku).
 • úprava výše příspěvku zaměstnavatele na dopravu.
 • a další


6. kolo Kolektivního vyjednávání 20.3.2017

 • zahájení jednání o Mzdovém předpisu, jako příloze kolektivní smlouvy. Odborovým organizacím se podařilo vysvětlit straně zaměstnavatele výhodnost pro obé strany mít Mzd. předpis, jako přílohu.
 • projednání narovnání systému odměňováni ve smyslu základní mzdy + výše pohyblivé složky. Odbor. org. navrhly pohyblivou složku 20% také u I. Skupiny zaměstnanců, obdobně jako u ostatních skupin. Zaměstnavatel má jiný názor a tak odbory dají nový protinávrh.
 • dokončení jednání o zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění za předpokladu příspěvku 100 Kč zaměstnancem srážkou ze mzdy od 1.7.2017
 • dokončení jednání o zavedení 3 dnů (= směn) Sick days (placené volno kvůli zdravotní indispozici, bez povinnosti předkládat neschopenku).
 • úprava výše příspěvku zaměstnavatele na dopravu.
 • projednání návrhu SLL na zvýšení mezd o 5% od 1.4.2017 !!!
 • a další


5. kolo Kolektivního vyjednávání bude 28.2.-1.3.2017

 • jednání je vedeno snahou docílit shody
 • zaměstnavatel zpracoval ekonomické rozvahy k jednotlivým návrhům
 • pro další jednání zaměstnavatel zpracuje rozvahu předpokládaných mzdových nákladů v jednotlivých mzdových skupinách včetně počtu zaměstnanců, kteří do jednotlivých skupin patří – OO navrhují provést pro srovnání kalkulaci současného stavu oproti návrhu OO.

 


 

Kolektivní vyjednávání probíhá o dojednání nové KS  tématům:

 1. návrhu nové Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu
 2. nárůstu mezd v roce 2017
 3. srovnání mzdových tarifů nad min. mzdu
 4. zvýšení některých příplatků
 5. zavedení placeného zdravotního volna – 5 dnů v roce
 6. zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravu z 10 na 20 Kč
 7. zvýšení příspěvku na dopravu
 8. zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
 9. a další


 

money-660241__180

 

 

© 2016 - 2023 OSPEA - odborový svaz | GDPR Frontier Theme